Ərazi

Ərazisi 

86.6 min km2 (12% meşələr, 1.7% su hövzəsi, 54.9% yararlı torpaqlar, o cümlədən 31.1 % otlaq və biçənəklər,31.4% sair torpaqlar). Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir.  Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km-dir.

Qonşuları 

Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km-dir. 

Böyük göllər, km2 

Sarısu - 65.7

Ağ göl - 56.2

Böyük Şor gölü  - 16.2

Ağzıbirçala - 13.8

Candargöl - 10.6

Hacıqabul - 8.4

Böyük Alagöl - 5.1

Aşıq-Qara - 1.76

Göygöl - 0.79

Qaraçuq - 0.45

Dünyada ən böyük göl - Xəzər dənizi 

sahəsi 400.000 km2, dərinliyi - 1025 m.

Ən yüksək dağ zirvəsi 

Bazardüzü - 4466 m. 

Böyük adalar, km2 

Pirallahı - 14.4 
Çilov - 11.5 
Xərə-Zirə - 3.5 
Böyük-Zirə - 1.4 

Böyük çaylar, km

Kür - 1515
Araz - 1072 
Qanıx (Alazan) - 413
Qabırrı (İori)  - 389 
Samur - 216 
Tərtər - 200