Этические правила поведения государственных служащих

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində qulluq keçən dövlət qulluqçularının etik davranış Qaydaları

Указ Президента Азербайджанской Республики о применении Закона Азербайджанской Республики «Об этическом поведении государственных служащих»